Privacy wetgeving onderwijs

Ook wij houden rekening met de GDPR wet/ en regelgeving

Zie waarom

  • Clickfotografie & Privacy
  • Onze kwaliteitseisen
  • Verwerkersovereenkomst
Bij Clickfotografie verwerken we veel gevoelige informatie, zoals foto's en persoonsgegevens van klanten. Soms in opdracht van de eigenaar van de gegevens, de ouder of verzorger. Vaak ook in opdracht van een andere verwerker van de gegevens (de school). Deze gegevens moeten te allen tijde te wijzigen en verwijderen zijn door ouders. Het is een technisch gecompliceerde situatie, waarbij het van het grootste belang is dat de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens wordt gewaarborgd.
Voor een schoolfotografiebedrijf zoals dat van ons moet privacy wel in het diepst van de processen verweven zijn. Vanzelfsprekend voldoen wij aan de geldende wetgeving, maar die lat is voor ons niet hoog genoeg. Daarom stellen we onszelf extra kwaliteitseisen. Op regelmatige basis testen wij onze systemen, processen en mensen met steekproeven. Het gaat er dan om dat de gegevens beschermd zijn, maar ook dat we eventuele fouten opsporen en daarvan leren. Zo zorgen we ervoor dat alle gegevens die we krijgen bij ons in veilige handen zijn. Privacy en persoonsgegevens Onze missie: "Laat ze lachen" vertaalt zich niet alleen in onze passie voor vrolijke kinderen en foto's, maar ook in het scherp bewaken van de privacy en persoonsgegevens. Zeker anno 2019 is privacy van kinderen een belangrijk en veelbesproken onderwerp. Wat zijn persoonsgegevens? Dit zijn bijvoorbeeld de adresgegevens voor een bestelling van een ouder, maar ook de foto's van kinderen. Wetgeving AVG/GDPR Voor gegevensbescherming is er vanaf 25-05-2018 de nieuwe Europese wet AVG (GDPR) van kracht. De wet geeft duidelijke lijnen over de gegevensbescherming en bewaartermijn van persoonsgegevens. Nieuwe Schoolfoto voldoet volledig aan de AVG. Het is hiervoor noodzakelijk om een verwerkersovereenkomst met ons te sluiten. Dit kan op basis van onze Algemene Voorwaarden of het Privacy Convenant.
Verwerkersovereenkomst De school en Nieuwe Schoolfoto moeten om de privacy te beschermen goede afspraken maken. Volgens de AVG is het daarom verplicht om een verwerkersovereenkomst op te stellen. In de verwerkersovereenkomst moet nadrukkelijk worden omschreven wat de exacte afspraken zijn tussen de verwerkingsverantwoordelijke (de school) en de verwerker (Nieuwe Schoolfoto). Verwerkersverantwoordelijke De school is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie met ouders. De school moet hierover goede afspraken maken met Nieuwe Schoolfoto (de verwerker). Verwerker Nieuwe Schoolfoto is de verwerker die in opdracht van de school (verwerkersverantwoordelijk) schoolfoto's maakt en deze online beschikbaar stelt voor verkoop. Je kunt met Nieuwe Schoolfoto eenvoudige een verwerkersovereenkost sluiten door akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden (paragraaf 12).