Disclaimer

Disclaimer

Inleiding


Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website van Clickfotografie (hierna: "Clickfotografie), in het bijzonder www.clickfotografie.nl (hierna: de "Website"). Door de Website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je de toepasselijkheid van deze disclaimer goed te keuren en daarmee akkoord te gaan. 

Inhoud en gebruik website
Clickfotografie is rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van de op de website aangeboden informatie. Zo zijn de teksten en afbeeldingen op de website auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan informatie van de Website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clickfotografie. 

De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De inhoud van de Website is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Desondanks kunnen zich toch onjuistheden voordoen. Wij verzoeken je om onjuistheden door te geven aan ons. Op de Website is daarvoor een contactformulier beschikbaar. Ook kunnen er geen rechten aan de inhoud van de Website ontleend worden.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over de dienstverlening van Clickfotografie geldt dat op basis van kennelijke programmeer- en typefouten geen overeenkomst met Clickfotografie kan worden afgedwongen. Dat geldt ook voor getoonde afbeeldingen. De op de Website getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijk te leveren producten. 

Aansprakelijkheid informatie en/of afbeeldingen op de Website gebaseerd op welke grond dan ook (bijvoorbeeld vermeende onjuistheid of onvolledigheid) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Hyperlinks
Op de website kunnen verwijzingen (hyperlinks) naar websites van derden opgenomen zijn. Dergelijke links worden veelal voor jouw gemak opgenomen. De informatie op website van derden is door Clickfotografie niet nader beoordeeld of gecontroleerd. Over de informatie heeft Clickfotografie ook geen controle. Via de adresbalk van je browser kun je controleren of je je nog op een website van Clickfotografie bevindt. 

Wijzigingen
Deze disclaimer kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze disclaimer te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 03-06-2019. 

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of verbandhoudende met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Zuid-Nederland, locatie Rotterdam.